logovov
Đài tiếng nói Việt Nam

Giao ban cụm các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ - Tây Nam bộ về Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Tại TP. Mỹ Tho, Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” vừa phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị giao ban cụm các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ và Tây Nam bộ, sơ kết 01 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Truyền thông phát triển Phong trào đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Góp ý Dự thảo Nghị định Chính phủ về xét, công nhận các danh hiệu văn hóa.     Tham dự và chủ trì hội nghị có các thành viên BCĐ Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Đức:

 2916.jpg
      
     Giao ban cụm các tỉnh, thành khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nam bộ 
     về phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

      + Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những hạn chế, bất cập trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, điển hình như: Một số cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của phong trào; chưa sâu sát trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện, dẫn đến phong trào phát triển chưa đồng đều. Đáng chú ý, nhiều nội dung của phong trào mới chỉ dừng lại ở việc ban hành văn bản, chưa tích cực vận động để người dân nắm vững các tiêu chí thực hiện. Bên cạnh đó, không ít nơi xây dựng môi trường văn hóa chưa tạo sự chuyển biến rõ rệt. Một số địa phương, tình trạng tiêu cực, tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng và phức tạp; việc bình xét tiêu chí trong phong trào đôi khi còn chạy theo thành tích.

      
2917.jpg

Ông Vũ Hải
      Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN phát biểu tại hội nghị
 
     Các ý kiến đề nghị nghị Ban Chỉ đạo Trung ương tập trung quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các địa phương, đảm bảo việc bình xét các tiêu chí trong phong trào thực chất, tránh chạy theo thành tích.
      
2918.jpg

      Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái yêu cầu: thời gian tới, các địa phương thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động truyền thông gắn với triển khai thực hiện phong trào; trong đó cần nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong Phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa"; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp, các ngành, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo. Một điểm đáng chú ý nữa là tiếp tục củng cố, kiện toàn hoạt động Đội Thông tin lưu động (Trung tâm Văn hóa tỉnh và huyện); khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ phong trào. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với Phong trào "xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, xây dựng phường, thị xã đạt chuẩn văn minh đô thị"./.
        

 
 

    CÁC KÊNH PHÁT SÓNG