logovov
Đài tiếng nói Việt Nam

Đài TNVN ký thỏa thuận hợp tác với Đài Phát thanh Quốc gia Ai Cập

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Cộng hòa A rập Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi tới Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ và ông Sameh Shoukry - Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao, đại diện được ủy quyền bởi Đài Phát thanh Quốc gia Ai Cập ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phát thanh giữa Đài TNVN và Đài Phát thanh Quốc gia Ai Cập. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah El Sisi chứng kiến Lễ ký:


     
  2892.jpg   
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah El Sisi 
     chứng kiến Lễ ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác
     giữa Đài TNVN với Đài Phát thanh Quốc gia Ai Cập

      + Đây là một trong 9 văn kiện hợp tác được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Cộng hòa A rập Ai Cập tới Việt Nam. Theo thỏa thuận ký kết, hai bên tiến hành trao đổi các chương trình phát thanh, chương trình âm nhạc, trao đổi tin tức, nhằm tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, chính trị, kinh tế, du lịch và xã hội cho nhân dân hai nước. Hai bên thống nhất trao đổi đoàn phóng viên cùng thực hiện sản xuất chương trình phát thanh giới thiệu về văn hóa, đất nước và con người của nhau.
       
 2893.jpg   
 Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ ký văn bản thỏa thuận hợp tác 
     giữa Đài TNVN với Đài Phát thanh Quốc gia Ai Cập
     
      2894.jpg
      Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ và ông Sameh Shoukry 
      Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Ai Cập trao đổi văn bản ký kết
   
      Thỏa thuận hợp tác giữa Đài TNVN và Đài Phát thanh Quốc gia Ai Cập là cơ sở pháp lý vững chắc cho hai cơ quan truyền thông quốc gia triển khai hiệu quả hoạt động hợp tác trong tương lai, thúc đẩy giao lưu, trao đổi giữa nhân dân hai nước và góp phần nâng cao quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia./.

           
     
 

    CÁC KÊNH PHÁT SÓNG