logovov
Đài tiếng nói Việt Nam

Ban Thường vụ Đảng ủy Đài TNVN tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, BCH Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 13/10, tại Nhà hát - Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ, Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Đài TNVN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Đài TNVN.    Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải, Phó Bí thư Đảng ủy và Trần Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Đài TNVN, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; các đồng chí Bí thư, phó Bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ sở, các đồng chí Trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Đài và tương đương trở lên (khu vực Hà Nội): 
      + Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã truyền đạt những nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Đài TNVN.     
 
      
      2926.jpgĐồng chí Trần Hồng Hà 
      Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
      
      2927.jpg
   
     2928.jpg

2929.jpg

      Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII ban hành 03 Nghị quyết, bao gồm Nghị quyết “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; và Nghị quyết “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”. Đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu rõ: Đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế. Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.
      
      2930.jpg Đồng chí Đỗ Thái Hùng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Đài TNVN
      
      Việc quán triệt và triển khai các Nghị quyết sẽ giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân./.


 

 
 

    CÁC KÊNH PHÁT SÓNG