logovov
Đài tiếng nói Việt Nam
Chức năng nhiệm vụ

Đài Tiếng nói Việt Nam là đài phát thanh quốc gia, là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

symptom of gonorrhea parentpower.com treatment chlamydia

Mốc lịch sử

11h30 phút ngày 7/9/1945: Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức cất tiếng chào đời. Nội dung buổi phát thanh đầu tiên bằng tiếng Việt bắt đầu bằng câu: "Đây là Tiếng nói của Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

my girlfriend cheated on me should i take her back go how do you get girlfriend
my wife emotionally cheated on me how to cheat husband I cheated on my boyfriend
why women cheat married looking to cheat married men affairs
spanking adult babies stories blog.gobiztech.com adult teacher anal sex stories

Bản đồ phủ sóng